Direktiva EMC za naprave

Direktiva 2004/108 / ES omejuje elektromagnetnih sevanj, opreme in fiksnih naprav, da bi preprečili motnje vzrok z drugo opremo ali fiksnih naprav ali da lahko vplivajo motnje.

To vključuje electr (o) ic naprave in napeljave, ki vsebujejo električne (o) ic komponent. Proizvajalec ali uvoznik mora izvesti postopek za notranjo revizijo, da oceni, ali oprema izpolnjuje bistvene zahteve iz veljavne direktive.

Sedanja in prihodnja direktiva

Direktiva 2004/108 / ES

Sedanja direktiva EMC

Richtlijn 2014/30 / EU

Dne 19. aprila 2016, se bo sedanja direktiva EMC razveljaviti in nadomeščena z Direktivo 2014/30 / EU

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.7/5 based on 12 customer reviews
In stock
Product description:

Meritve na lokaciji

Zaščiteni stojala

1500

Zaponko sistemom zaščitnega PCB